top of page

Met “rode zool” zet Louboutin Van Haren een hak

Er moest veel water door de zee voordat Louboutin op punten winst kon behalen op Van Haren, dat er door Louboutin van werd beschuldigd inbreuk te maken op haar vormmerk voor haar rode zool (zie het plaatje). Alles hing af van de vraag of de rode zool, zoals in het merkenregister gedeponeerd, wel een geldig merk was. Zo niet, dan kon Van Haren door met haar eigen rode zool. Was het merk wel geldig, dan stond vanwege een eerder gewezen vonnis per definitie al vast dat zij met haar eigen schoen inbreuk maakte op het merkenrecht van Louboutin en moest stoppen met de inbreuk.

Geldigheid merk

De vraag die hier speelde – of de rode zool zoals gedeponeerd door Louboutin een geldig merk was en of de merkenrechtelijke uitsluitingsregel daarop niet van toepassing was - was een ingewikkelde, naar bleek zo ingewikkeld, dat de rechtbank de daaraan ten grondslag liggende vraag 'of een kleur een vorm kan zijn' voorlegde aan het Europese Hof van Justitie, dat moet waken over de eenvormige Europese toepassing van de Europese rechtsregels.

Wat is "vorm"?

De vraag luidde, anders geformuleerd of het begrip ‘vorm’ beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van een product (de waar), zoals de contouren, de afmetingen en het volume daarvan of dat onder dat begrip ook andere eigenschappen vallen die niet driedimensionaal zijn, zoals kleur.

Europese Hof

Het Europese Hof had kennelijk zelf ook moeite met de vraag gelet op het feit, dat meerdere ‘Kamers’ de zaak op hun bordje kregen. En toen het Europese Hof uiteindelijk met een uitspraak kwam en de zaak voor afhandeling weer bij de Nederlandse rechter kwam was de Europese uitspraak opnieuw een bron van tegengestelde interpretaties.

Geheel van lijnen en contouren

De Europese rechter oordeelde dat een op de van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur niet uitsluitend bestaat uit de “vorm”. Het ging daarbij uit van wat in de omgangstaal onder vorm wordt verstaan. Dat sloot aan bij wat ook de Europese wetgever met het gebruik van het begrip “vorm” voor ogen stond: “het geheel van lijnen of contouren dat het betreffende product afbakent”. “Kleur”, zo vindt het Hof, voldoet niet aan die kwalificaties.

Positie van de aangevraagde kleur

Daarbij maakt het de interessante nuancering dat dat anders zou kunnen zijn, als met de merkinschrijving zou worden beoogd die kleur als vorm te beschermen en niet slechts de toepassing ervan op een specifieke plaats. Dat daarvan geen sprake is kan worden afgeleid uit de wijze waarop het merk is ingeschreven. Daarbij wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk maar alleen maar zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde kleur duidelijk te maken.

Geldig merk

Conclusie is dat een teken bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur niet uitsluitend bestaat uit de “vorm” zoals bepaald in de Europese merkenverordening. De kleur was alleen maar bedoeld om de positie van de gekozen kleur rood aan te geven en niet om de vorm (mede) te bepalen. Was dat wel uitsluitend het geval, dan was het merk niet geldig, maar nu dat niet het geval was, bleef het merk van Laboutin overeind.

Inbreuk door Van Haren

Er volgt bij de op deze Europese uitspraak volgende behandeling nog veel gesteggel tussen partijen over hoe deze uitspraak moest worden uitgelegd, zelfs nog met de opmerking van Van Haren dat het Europese Hof helemaal geen antwoord had gegeven op de aan haar voorgelegde vraag. Maar de rechtbank legt dat allemaal naast zich neer en volgt de uitspraak van het Europese Hof in zijn geheel.

Louboutin maakt inbreuk en moet dus stoppen met zijn eigen schoen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page