Een auteursrechtelijke kwestie van smaak (vervolg)

Op 30 mei 2017 schreef ik een stukje over een procedure waarbij de kernvraag was of de smaak van het product ‘Heks’n Kaas’ al of niet auteursrechtelijk beschermd was. Die vraag lag (in hoger beroep) voor bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zaak tussen de producent van Heks’n Kaas aan de ene kant en de maker van Witte Wievenkaas aan de andere kant. Waarom schoof het Gerechtshof Leeuwarden die vraag door naar het Europees Gerechtshof en wat was daarop – vooruitlopend op het definitieve oordeel van het Europese Hof - het antwoord, van de Advocaat-Generaal van dit Hof. Voortbrengselen van letterkunde, wetenschap of kunst De vraag die het Gerechtshof Leeuwarden stelde kan worden teruggebr

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
volgen
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square