top of page

Conflict tussen domeinnaam en handelsnaam


Twee dierenklinieken in Oosterhout liggen met elkaar in de clinch over het gebruik door de ene partij van een handelsnaam (Dierenkliniek Oosterhout) en door de andere partij van een gelijkluidende domeinnaam (dierenkliniekoosterhout.nl). Die laatste gebruikte deze als redirect naar zijn eigenlijke handelsnaam, “Dierenkliniek Broekhuizen”. Beide partijen zijn gevestigd in Oosterhout. De vraag was onder meer of het gebruik van de domeinnaam van de een inbreuk maakte op de handelsnaam van de ander. De zaak kwam voor de Geschillenrechter van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Beschrijvende aanduiding

De rechter stelt allereerst vast dat de aanduidingen “Dierenkliniek Oosterhout” en “dierenkliniekoosterhout.nl” door de eisende partij, respectievelijk de verwerende partij niet meer doen, dan de diensten beschrijven die zij leveren, namelijk het verlenen van klinische zorg voor dieren in Oosterhout. Ook de samenvoeging van beide woorden voegt geen bijzondere betekenis toe. Een dergelijke (beschrijvende) aanduiding kan niet exclusief geclaimd worden en is dus vrij te gebruiken.

Geen kwade opzet of verwarring

Mocht zo'n identiek gebruik verwarring opleveren, dan is dat niet per se onrechtmatig. Dat ligt anders als daar bij voorbeeld kwade bedoelingen achter zitten. Daarvan zou sprake kunnen zijn als iemand een nagenoeg gelijke domeinnaam in gebruik neemt met het voornaamste doel om te profiteren van de bekendheid van een bestaande handelsnaam. De rechter vindt dat daarvan in dit geval geen sprake is. Er zijn, zegt hij, geen bijkomende omstandigheden (zoals kwade opzet) en er is ook geen gevaar voor verwarring. Er is niets op tegen, dat Dierenkliniek Broekhuizen doorlinkt naar "dierenkliniekoosterhout.nl", omdat zij daadwerkelijk in Oosterhout gevestigd is. En er wordt op haar website ook niet verwezen naar de andere dierenkliniek.

Geen nodeloos profiteren

Er zijn bovendien geen aanwijzingen dat Dierenkliniek Broekhuizen met haar doorverwijzing naar de domeinnaam “dierenkliniekoosterhout.nl” nodeloos zou willen profiteren van Dierenkliniek Oosterhout. Ook verder onderzoek door de rechter op Google leidt niet tot resultaten die zouden kunnen worden beschouwd als “bijkomende omstandigheden” waardoor er ondanks het beschrijvende karakter van de aanduiding “Dierenkliniek Oosterhout” toch sprake zou kunnen zijn van onrechtmatigheid. De conclusie is , dat de domeinnaam “dierenkliniekoosterhout.nl” niet te kwader trouw is gedeponeerd en dat Dierenkliniek Oosterhout geen aanspraak kan maken op een gelijknamige domeinnaam. Haar vordering wordt dus afgewezen.

Kies een sterke (handels)naam

De belangrijkste les is wel, dat je bij de keuze van een domeinnaam of handelsnaam moet voorkomen dat die aanduidingen teveel alleen maar zeggen wat je onderneming doet en waar deze gevestigd is, zonder onderscheidende toevoeging. Als een ander die aanduiding of iets wat daar op lijkt overneemt en je daar iets tegen wilt ondernemen, sta je niet erg sterk. Je zult dan omstandigheden moeten aanvoeren om te bewijzen dat er opzet en kwade trouw in het spel zijn. Dat maakt het een stuk ingewikkelder dan wanneer er voor een sterke naam was gekozen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page