top of page

Rolls- Royce beschuldigt Rebel & Rich van merkinbreuk


Rolls-Royce is houdster van het bekende beeldmerk (de dubbele RR) zoals hierbij afgebeeld. Zij heeft dat merk voor het eerst in 2001 ingeschreven voor sieraden (klasse 14).

Rebell& Rich is een webwinkel die via een website verschillende soorten sieraden verkoopt. Zij heeft (in 2015) haar merk eveneens voor sieraden ingeschreven. Ook dat merk bestaat (deels) uit een dubbele RR. Rolls Royce vindt dat Rebel &Rich inbreuk maakt op haar merkenrecht en vordert dat zij die inbreuk staakt en stopt met de verdere verkoop van haar sieraden met gebruikmaking van het dubbele RR teken.

Is hier sprake van inbreuk?

Voor inbreuk is het noodzakelijk, dat er zoveel overeenstemming is tussen twee merken (of tussen een teken en een merk) dat daardoor bij het specifieke geïnteresseerde publiek verwarring kan ontstaan over de herkomst van de bepaalde waren of diensten. De rechter moest zich nu dus uitspreken over de vraag of het in sieraden geïnteresseerde publiek op het verkeerde been kon worden gezet door het gebruik van de dubbele RR van Rebel&Rich en zou kunnen denken dat de sieraden in kwestie iets te maken zouden hebben met Rolls-Royce.

Totaalindruk

Een nauwkeurige analyse van beide beeldmerken levert volgens de rechter het beeld op, dat er weliswaar een opvallende overeenkomst tussen beide merken bestaat door het gebruik van twee elkaar deels overlappende (hoofd)letters ‘R’, maar dat er door de toevoegingen daaraan van een afbeelding van een ring met een geslepen steen met daaronder de tekst REBEL&RICH, toch een andere totaalindruk bestaat dan van alleen de dubbele RR. Dat komt mede doordat het woorddeel RICH in een opvallende roze kleur is uitgevoerd. De gemiddelde consument zal zich daardoor - aldus de rechtbank- vooral op die tekst en op de afbeelding van de ring richten en niet zozeer op de dubbele RR, die dus volgens die uitleg meer als een toegevoegde (ondergeschikte) illustratie moet worden gezien.

Verwarringsgevaar

De uiteindelijke merkenrechtelijke vraag is natuurlijk of de kans bestaat dat de gemiddelde consument de herkomst van de sierden kan verwarren. Rolls-Royce betrekt hierin de bekendheid van haar merk, maar die bekendheid blijkt beperkt te zijn tot het gebruik van het merk voor auto’s en niet voor sieraden. De potentiële klant van de sieraden van Rebel&Rich zal geen link leggen met de auto’s van Rolls-Royce, is de redenering van de rechter. Het publiek zal door die dubbel RR alleen een link leggen met Rebel&Rich. Er is bij Rebel&Rich volgens de rechter ook geen sprake van een bijzonder luxueuze of exclusieve sfeer waardoor een link met Rolls- Royce zou kunnen worden opgeroepen.

Aanvechtbaar

Rebel&Rich gaat dus vrijuit en kan onbelemmerd doorgaan met het gebruik van haar dubbele RR teken in combinatie met de andere elementen van haar merkpresentatie. Ik vind de uitspraak niet heel bevredigend. De celebritysfeer die Rebel&Rich gebruikt in combinatie met het dubbele RR teken kan naar mijn mening wel degelijk een zekere verwijzing inhouden naar de exclusieve sfeer van Rolls-Royce. En er kan daarom wel degelijk gezegd worden, dat Rebel&Rich in zekere zin meelift op en profiteert van het exclusieve karakter van het merk van Rolls-Royce. Een hoger beroep zou denk ik niet kansloos zijn.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page