top of page

Hoeveel risico loop je als jouw handelsnaam lijkt op die van een ander?


Na de recente uitspraak van de Hoge Raad (19 februari 2021) over de omvang van de bescherming van een beschrijvende handelsnaam, nu weer een zaak waarbij die vraag speelt. De voorzieningenrechter in de nieuwe zaak (het ging om een kort geding) hoefde niet veel meer te doen dan het oordeel van de Hoge Raad te copy-pasten. Maar is daarmee het laatste woord gezegd?


VR Arcade

Het ging om een zaak tussen een onderneming aan de ene kant die zich sinds 2018 bezighoudt met virtual reality (VR) games en haar producten aanbiedt onder de domeinnaam www.vrarcade.nl en aan de andere kant een onderneming die zich aanvankelijk alleen bezighield met het verzorgen van evenementen maar sinds 2020 ook met gaming. Dat deed zij behalve onder de naam “VR Arcade Rotterdam” ook onder de naam “VR Arcade”, de naam van haar concurrent.


Inbreuk handelsnaamrecht

VR Arcade stelt dat VR Arcade Rotterdam inbreuk maakt op haar handelsnaamrecht en eist dat ze daarmee stopt. Ging ze dat winnen? Vanwege de zeer grote gelijkenis tussen beide handelsnamen kon dat bijna niet missen, zou je zeggen, maar door de eerdere uitspraak van de Hoge Raad zou dat toch anders kunnen uitpakken. En dat gebeurde ook. VR Arcade Rotterdam mocht de handelsnaam VR Arcade blijven gebruiken. Hoe zat dat?


Hoe is het geregeld in de wet?

Eerst kort de inbreukregel van de Handelsnaamwet. Art. 5 van die wet zegt, dat je geen handelsnaam mag voeren die gelijk is aan die van een ander of daar erg op lijkt als dat i.v.m. de aard van de ondernemingen en hun vestigingsplaats tot verwarring bij het publiek kan leiden.


Uitspraak Hoge Raad

In de zaak waarover de Hoge Raad moest oordelen was er sprake van een handelsnaam die voornamelijk “beschreef” wat de onderneming deed. Maar zij zette daarbij de vraag voorop of er gevaar was voor verwarring. Er worden – aldus de Hoge Raad - steeds vaker beschrijvende handelsnamen gebruikt. Het publiek weet dat en houdt daar rekening mee. Het is daar alert op en zal zich – met name als er tussen de namen kleine verschillen zijn – niet snel op het verkeerde been laten zetten. Geen gevaar voor verwarring dus.


Geen monopolie op beschrijvende handelsnaam

De rechter in de nu voorliggende zaak zegt in lijn daarmee allereerst dat “VR Arcade” een beschrijvende handelsnaam is. De woorddelen “virtual reality” en “arcade” (gebruikelijke aanduiding voor een speelhal met flipperkasten e.d.) die gecombineerd deel uitmaken van de handelsnaam beschrijven wat de onderneming doet. En het gebruik van een beschrijvende handelsnaam is vrij. Je kunt er geen monopolie op vestigen. Dat zou anders kunnen zijn als de handelsnaam VR Arcade zodanig is ingeburgerd dat het daaraan zijn kracht ontleent en zich daarmee toch onderscheidt van andere handelsnamen. Maar daarvan is volgens de rechter geen sprake.


Rechter in KG: "geen verwarring"

De rechter stelt verder vast dat er, evenals in de zaak van de Hoge Raad, in de handelsnaam van de gedaagde partij kleine verschillen zitten (b.v. de toevoeging Rotterdam). Als gevolg van die combinatie (zwakke handelsnaam met kleine verschillen) is er bij het relevante publiek niet snel sprake van verwarring.De vordering van de Arcade die de procedure aanspande wordt daarom afgewezen.


Kansen hoger beroep

Het ging nog maar om een procedure in kort geding zodat een hoger beroep niet is uitgesloten. Je zou aan de hogere rechter de vraag kunnen voorleggen of de handelsnaam VR Arcade inderdaad zo beschrijvend (en dus zwak) is als de rechter in kort geding aanneemt. En ook de vraag of VR Arcade misschien niet toch een ingeburgerde naam is kan dan terugkomen. Met name het eerste punt lijkt mij niet kansloos. Een onderneming die zich bezighoudt met de betreffende VR-activiteiten hoeft naar mijn mening niet noodzakelijkerwijs de gebezigde woorddelen in haar handelsnaam op te nemen. VR Arcade heeft – zou je kunnen stellen - bewust gekozen voor deze naam. Zij had heel goed een andere naam kunnen gebruiken, daarbij niet gehinderd door woorden die dwingend zouden beschrijven wat zij doet. En wat voor haar geldt, geldt ook voor haar concurrent. Ook die had eenvoudig kunnen kiezen voor een andere handelsnaam zonder daarbij gebruik te hoeven maken van de woorddelen VR en Arcade met die afkorting en in die combinatie. Ik ben benieuwd naar het eventuele vervolg.
Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page