top of page

Gebruik van een familienaam als bedrijfsnaam

In de Handelsnaamwet is bepaald, dat je een bedrijfsnaam van een ander of een naam die daar sterk op lijkt niet mag gebruiken als de kans bestaat dat het publiek beide bedrijven met elkaar kan verwarren omdat ze in dezelfde regio gevestigd zijn en dezelfde soort activiteiten uitoefenen.

Gebruik familienaam als bedrijfsnaam

Maar wat als iemand (A) zijn bedrijf (in dit geval een Hoveniersbedrijf) aanduidt met een bedrijfsnaam die begint met zijn initialen (b.v. JK voor Jan Klaas) samen met de eerste letter van zijn achternaam (b.v. P van Pietersen), gevolgd door het woord “Hoveniers” (dus “JKP Hoveniers”) en een ander (B) daar bezwaar tegen maakt omdat hij toevallig dezelfde voornamen en achternaam heeft en in dezelfde regio onder zijn eigen naam (dus Jan Klaas Pietersen) ook een Hoveniersbedrijf voert?

Procedure

In dit voorbeeld begon B, die zijn bedrijfsnaam eerder voerde dan A, een procedure tegen A, nadat A nog een poging had ondernomen die te voorkomen door zijn bedrijfsnaam waarvoor hij aanvankelijk zijn volledige naam gebruikte, aan te passen en af te korten met zijn initialen, dus “JKP Hoveniers”. Daarnaast gebruikte A ook visitekaartjes waarop naast het logo in combinatie met de afgekorte naam “JKP Hoveniers”, zijn volledige naam (Jan Klaas Pietersen) stond.

Verwarringsgevaar

Maakte A inbreuk op het handelsnaamrecht van B?

De rechter moest met name beoordelen of er sprake was van verwarringsgevaar. Daarbij mag niet gelet worden op woorden die alleen maar beschrijven wat iemand doet. Die mogen niet worden gemonopoliseerd door middel van het handelsnaamrecht (of het merkenrecht). Het woord “hoveniers” is zo’n woord dat niet meer zegt dan wat iemand doet en dus niet meetelt in de vergelijking tussen de twee bedrijfsnamen.

Visuele en auditieve verschillen

Over de vergelijking tussen de vermelding van de volledige naam van B en de tot drie initialen afgekorte naam van A zegt de rechter, dat tussen beide sterke visuele en auditieve verschillen bestaan. Daar komt bij, dat A zelf geen gebruik maakt van de afkorting van zijn naam en een eventuele verwarring die bij het publiek mocht ontstaan, wordt gecompenseerd door de grote verschillen tussen beide.

Visitekaartjes

Over het gebruik dat B maakt van zijn volledige eigen naam op visitekaartjes en in zijn contacten naar klanten toe oordeelt de rechter dat dat is toegestaan, omdat dat geen gebruik is “ter onderscheiding van zijn onderneming”. Bovendien gebruikt B zijn volledige naam altijd in combinatie met zijn bedrijfsnaam, de afgekorte naam dus met toevoeging van het woord "Hoveniers". B mag dus bij voorbeeld op zijn website zeggen, dat zijn Hoveniersbedrijf door hem – met vermelding van zijn volledige naam – is opgericht.

Conclusie

De conclusie is, dat de handelsnaam van A voldoende afwijkt van die van B. Ook als een deel van het publiek de letters als onderdeel van de handelsnaam zou opvatten als een afkorting van de voor- en achternaam, is er nog steeds voldoende onderscheid, mede omdat B die afkorting zelf niet gebruikt.Er is dus geen sprake van inbreuk op het handelsnaamrecht en A hoeft zijn bedrijfsnaam niet aan te passen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page