top of page

Profiteren van de bekendheid van stervoetballer Neymar

De Portugese zakenman, Carlos Moreira had op 17 december 2012 de naam van de stervoetballer Neymar als merk gedeponeerd bij het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom. Als Neymar dat tijdig had geweten had hij daartegen gedurende een beperkte termijn bezwaar kunnen aantekenen.

De feiten

Maar Neymar was niet op de hoogte van de inschrijving van zijn naam als merk. Hij kwam daar pas vier jaar later achter toen hij zelf zijn naam als merk wilde inschrijven. Op grond van zijn eigen inschrijving verzette hij zich tegen de eerder gedane inschrijving en kreeg van het Merkenbureau gelijk. Moreira stapte daarop naar de Europese rechter. Zou hij het alsnog winnen van Neymar of kon Neymar zijn naam als merk veilig stellen?

Te kwader trouw

Bij de behandeling van de zaak stond de vraag centraal of de inschrijving door Moreira voldeed aan de wettelijk daaraan te stellen eisen. Volgens de Europese Uniemerkverordening dient een depot van een merk nietig te worden verklaard als de aanvraag te kwader trouw is gedaan. Daarbij moet worden uitgegaan van het tijdstip van het depot. Maar wat is volgens de wet ‘te kwader trouw’? De Europese wet zelf geeft daarover geen uitsluitsel, zodat de rechtspraak (van het Europese Hof van Justitie) bepalend was.

Alle omstandigheden van het geval

De rechtspraak biedt hier veel ruimte. De hoogste Europese rechter oordeelde in het verleden, dat gekeken moet worden naar ‘alle omstandigheden van het geval’ en met name naar drie specifieke punten:

  1. Weet de aanvrager of behoort hij te weten dat een derde in tenminste 1 lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor de inschrijving is gevraagd.

  2. Heeft de aanvrager het oogmerk om de derde het verdere gebruik van het betreffende teken te verbieden

  3. De omvang van de rechtsbescherming van het teken van de derde vergeleken met de rechtsbescherming van het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Neymar al in 2012 bekend

Als kwade trouw op grond van bovengenoemde toetsing zou moeten worden aangenomen, dan is de eerste vraag of die kwade trouw al bestond al op het moment van het depot – 17 december 2012. Dat tijdstip is dus bepalend. De Europese rechter was het met het Bureau eens, dat de kwade trouw op de datum van registratie al bestond. Immers toen al was Neymar een rijzende ster en genoot bekendheid als speler van het Braziliaanse voetbalteam.

Moreira kennis van zaken

Een andere omstandigheid die meespeelde was dat Moreira aantoonbaar kennis van zaken had in de voetbalwereld. Het was niet toevallig dat Moreira op dezelfde dag ook het merk IKER CASILLAS had ingediend, ook al een bekende (Spaanse) voetballer.

Het verweer van Moreira dat Neymar zo goed klonk als merknaam, vond de rechter ongeloofwaardig. Want dat is het nu juist. De goede klank ontleent de naam juist aan de bekendheid van de voetballer.

Profiteren van reputatie van Neymar

De rechter oordeelde concluderend dat Moreira onrechtmatig profiteerde van de bekendheid van de naam Neymar en voordeel genoot van de reputatie van de voetballer. Het depot was dus onrechtmatig.

Advies

Ben je op welk terrein dan ook een bekende Nederlander met een naam die zich er goed voor leent om die te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden, registreer je naam dan zo snel mogelijk. Ben je te laat, ga dan te rade bij een advocaat die kan beoordelen wat er te doen valt

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page