top of page

Advocatenkantoor moet haar naam veranderen


Een advocatenkantoor met vestigingen in Amsterdam en Amersfoort is sinds 2012 werkzaam onder de naam Link. Het kantoor verleent diensten op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht en huurrecht. In 2016 vestigt zich in Roermond een advocatenkantoor, dat zich vooral bezig houdt met personen- em familierecht en de naam Linq draagt. Link verzet zich tegen het gebruik door Linq van die naam, omdat het teveel lijkt op haar naam. Er komt een zaak van en de rechter moet zijn oordeel geven. Linq moet afzien van haar naam, maar waarom?

Handelsnaamrecht

Link beriep zich niet alleen op het handelsnaamrecht, maar ook op haar merkenrecht. De rechter had echter genoeg aan het handelsnaamrecht om een oordeel te geven. Aan welke maatstaven moest hij toetsen? Artikel 5 van de Handelsnaamwet zegt, dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd (of daarvan in slechts geringe mate afwijkt), een en ander voor zover daardoor, i.v.m. de aard van beide ondernemingen en hun vestigingsplaats, verwarring bij het publiek te duchten is.

Maatstaven

Gebruikte het eisende kantoor de naam Link rechtmatig als handelsnaam en deed ze dat al langer dan Linq, dan kon ze in elk geval in rechte tegen Linq optreden. De vraag resteerde dan of de gelijkenis van beide namen voldoende was en of er sprake was van mogelijke verwarring i.v.m. het werkterrein van beide kantoren en hun vestigingsplaats.

Eerder gebruik van de naam en gelijkenis

Link dreef haar onderneming onder die naam daadwerkelijk al vanaf 2012, vier jaar eerder dan Linq. Aan de eis van eerder gebruik was dus voldaan. Was er voldoende gelijkenis tussen beide namen? Wanneer je de namen uitspreekt en ook wanneer je ze ziet is daar geen twijfel over. Maar hoe zat het met de aard van beide advocatenkantoren en de plaats waar zij gevestigd waren? Dat waren de punten waar het nog om ging.

Verschillende praktijk

Hoewel beide ondernemingen advocatenkantoren zijn, zijn er aanmerkelijke verschillen tussen hun werkterrein. Heeft Link met het ondernemingsrecht voornamelijk een zakelijke praktijk, Linq richt zich met het familierecht vooral op de particuliere sector. Bovendien zit het ene kantoor in Amsterdam en Amersfoort en het andere in Roermond. Beide kantoren bijten elkaar niet zou je zeggen.

Internet

De rechter zag het anders. ‘Ondanks de verschillen’ - stelde hij vast – ‘is er tussen beide kantoren ook overlap in hun praktijk’. Link doet er ook familierecht bij, Linq pikt een graantje mee als het gaat om zakelijke kwesties. De rechter vatte bovendien het vereiste dat partijen ‘dezelfde vestigingsplaats’ moeten hebben, ruim op en betrok het internet daarbij. Link – gebruik makend van internet en de sociale media – zoekt clienten in het hele land. De stelling van Linq dat zij alleen lokaal werkzaam was, was niet afdoende. Zij zit, aldus de rechter, toch ‘in het vaarwater’ van Link.

Linq moet binnen 3 maanden (en niet binnen de gevorderde 4 weken) het gebruik van haar naam staken met veroordeling van een dwangsom van € 5000,- voor iedere overtreding per dag, met een maximum van € 25.000,-.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page