top of page

‘Wegrestaurant Betuwe (A15)’ mag niet van Restaurant De Betuwe


‘Wegrestaurant Betuwe (A15)’ mag niet van Restaurant De Betuwe.

Weer eens een klassieke kwestie over het profiteren van de handelsnaam van een concurrent. De eisende partij in deze zaak, ‘Restaurant De Betuwe’ maakt bezwaar tegen iemand, die in dezelfde regio een zaak begint onder de naam ‘Wegrestaurant Betuwe (A15). Restaurant De Betuwe lijkt een goede kans te hebben. Maar hoe zeker is dat?

Beschrijvende naam

De onzekerheid heeft ermee te maken, dat de naam Restaurant De Betuwe vanwege zijn beschrijvende karakter (een restaurant in de Betuwe) mogelijk niet onderscheidend genoeg zou zijn om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van de Handelsnaamwet. Had de gedaagde die zich daarop beriep, een punt?

Monopolie

Het lijkt onredelijk dat iemand een monopolie kan uitoefenen op de woorden ‘restaurant’ en ‘Betuwe’ in combinatie met elkaar en dus een ander kan verbieden die woorden te gebruiken, wanneer die woorden niet meer aangeven dan wat ze zeggen, het voeren van een horecaonderneming in een bepaalde plaats. Waarom zou ik mijn café in Amsterdam geen ‘Café Amsterdam’ mogen noemen ook al bestaat er al een café in Amsterdam met een vergelijkbare naam?

Naamsbekendheid

Toch wees de rechter (in kort geding) de vordering toe. Hij deed dat omdat de onderneming van eiser al sinds 1983 onder de naam Restaurant De Betuwe bestond en als zodanig een zo grote naamsbekendheid in Tiel en weide omgeving had opgebouwd, dat de naam daardoor ‘onderscheidend’ was geworden. De rechter redeneerde vervolgens, dat de kans op verwarring tussen beide restaurants zo groot was, dat toewijzing van de vordering gerechtvaardigd was.

Dominerende kenmerken

De gedaagde partij had nog geprobeerd onder een procedure (en een veroordeling) uit te komen door ‘restaurant’ te veranderen in ‘wegrestaurant’ en aan de naam de aanduiding A15 toe te voegen. Maar dat hielp volgens de rechter niet, omdat daarmee de dominerende kenmerken in de naam (‘restaurant’ en ‘Betuwe’) niet werden weggenomen. De vraag is of de rechter hier wel de juiste toets heeft toegepast. De dominantie (het onderscheidend vermogen) zit hem immers niet in de woorden , maar in de inburgering van de naam.

Kans op verwarring

Nog een les voor de ondernemer die last heeft van een concurrent met betrekking tot zijn handelsnaam. Een handelsnaam is volgens de rechtspraak anders dan een merk al vrij snel beschermd, ook als de naam sterk beschrijvende trekken vertoont. De nadruk ligt vooral op de vraag of er sprake is van een dreigende verwarring met een concurrent in de buurt.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page