top of page

Maak afspraken over auteursrecht bij samenwerking


Ik heb al eens eerder creatieve auteurs die van plan zijn om een gezamenlijk product op de markt te brengen, geadviseerd dat ook auteursrechtelijk goed te regelen. “Maak afspraken, voor je de samenwerking begint”. Waar het toe kan leiden als je dat niet doet, blijkt uit een recente zaak.

De feiten

Eerst de feiten. Er zijn twee auteurs A en B. A geeft sinds 2006 de “Homeplanner” uit. B geeft sinds 2008 de "Organizing Agenda” uit. A en B gaan in 2010 samenwerken. Zij maken samen voor 2011 de Organizing Agenda 2011. In 2017 wordt de samenwerking beëindigd. Los van elkaar willen zij nu de Organizing Agenda 2018 uitgeven. En daarover ontstaat herrie.

Verbod

Wie heeft op de Organizing Agenda 2018 het auteursrecht? Die vraag was al aan de rechter in een bodemprocedure voorgelegd. Maar vanwege de spoed – 2018 komt eraan – hebben zowel A als B daarnaast aan de rechter in kort geding gevraagd een verbod uit te spreken jegens de andere partij om de Organizing Agenda 2018 uit te geven.

B claimt auteursrecht

De standpunten van A en B staan lijnrecht tegenover elkaar. B zegt, dat zij in eerste instantie in 2008 haar oud-compagnon A alleen maar heeft aangetrokken om haar agenda te exploiteren. Ondanks de samenwerking in 2010 claimt zij het volledige auteursrecht. Die samenwerking is echter niet in een overeenkomst geregeld en geeft dus ook geen uitsluitsel over de auteursrechtvraag. Door de Organizing Agenda 2018 uit te geven maakt A volgens B inbreuk op haar auteursrecht.

A claimt auteursrecht

A claimt eveneens het auteursrecht op het ontwerp van de Organizing Agenda 2018. Die agenda is, zegt A, al sinds het jaar van samenwerking (2011) gebaseerd op het idee, de inhoud en de lay-out van haar Homeplanner. Ook A verbiedt dus haar voormalige compagnon om de agenda uit te geven.

Geen schriftelijke afspraken

De voorzieningenrechter heeft geen betere oplossing dan vast te stellen dat A en B beiden inbreuk maken op elkaars auteursrecht. Bij gebreke van een duidelijke samenwerkingsovereenkomst kan hij moeilijk anders. De eerste gezamenlijke agenda van 2011 (tevens het uitgangsput voor de agenda van 2018) vertoont namelijk de auteursrechtelijke kenmerken van beide agenda’s. Daarnaast sluit de rechter ook een gezamenlijk auteursrecht op de Organzing Agenda 2018 niet uit.

Advies

De rechter wijst het gevraagde verbod niet toe. Opvallend is dat hij daarbij het belang van beide partijen voor ogen houdt. Toewijzen van de vordering zou immers betekenen dat voor beide partijen de publicatie van hun agenda’s zou zijn geblokkeerd. En daar zouden zowel A als B niets mee opschieten. Het belang van A en B zou er echter nog meer mee zijn gediend, als zij zwart op wit goede afspraken hadden gemaakt.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page