top of page

De laatste ronde in de strijd tussen de merken RED BULL en BULLDOG

Tussen de merken RED BULL en BULLDOG is een inmiddels al tien jaar lang durende strijd gevoerd om de vraag of BULLDOGG – een merk van Leidseplein Beheer – inbreuk maakt op RED BULL.

In het merkenrecht draait het om het gevaar voor verwarring tussen een teken en een merk als gevolg van onder meer een te grote gelijkenis.

Gelijkenis

De gelijkenis hoeft niet alleen maar te bestaan in overeenstemmende woorden of – in geval van een beeldmerk – een overeenstemmend beeld, maar kan ook gelegen zijn in een overeenstemmend begrip. Met dat laatste wordt bedoeld dat een bepaald teken verwijst naar hetzelfde begrip, waarnaar het merk verwijst. De verschillende soorten ‘overeenstemming’ – de visuele, auditieve en begripsmatige – kunnen elkaar eventueel aanvullen.

Visueel en auditief

Het Hof, dat nu moet oordelen, vindt de visuele overeenkomst van het woord BULL te klein om een rol van betekenis te spelen omdat de verschillen (de tekst onder RED BULL en de stierafbeelding) niet kunnen worden weggedacht uit de beoordeling van het algehele beeld. Die twee elementen ontbreken in het merk BULLDOG. De tekst onder RED BULL maakt – auditief gezien – dat de toch al geringe visuele overeenkomst tussen beide merken een nog geringere over-all gelijkenis tussen beide merken oplevert.

Begripsmatig

Het Gerechtshof stelt, dat er geen begripsmatige overeenkomst bestaat. Immers

een Bulldog is een honderas, terwijl RED BULL verwijst naar een (rode) stier of naar (rode) stieren. Red Bull probeert daar onderuit te komen door de stelling dat het gebruik van het woord 'bull' verwijst naar het concept 'stier'. Ook zegt het, dat het in beide gevallen gaat om agressieve dieren. Tevergeefs. Uit een rapport blijkt bovendien dat slechts een gering deel van het publiek bij ‘bulldog’ moet denken aan ‘stier’. Bij beoordeling van de beeldmerken (de visuele voorstelling van beide merken) is er nog minder sprake van een begripsmatige overeenkomst. Immers het beeldmerk BULLDOGG toont de voorstelling van een hond en niet van een stier. En ook voor de rest zijn de beeldelementen in BULLDOGG heel anders dan in RED BULL.

Conclusie

De conclusie (na 10 jaar!) is dat er geen sprake is van overeensteming en dat er dus niet meer beoordeeld hoeft te worden of er sprake is van 'verwarring' of van een 'verband' tussen beide merken. REB BULL verliest de zaak en wordt veroordeeld in de proceskosten van meer dan een ton.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page