top of page

Maakt Silvana Simons inbreuk op het merk 'Art. 1'?


De stichting Expertisecentrum Discriminatie heeft op 6 april 2007 bij de Merkplaats een beeldmerk laten registreren onder de naam ‘Art. 1’. Silvana Simons – dat zal niemand ontgaan zijn – begon onlangs, nadat zij uit DENK was gestapt, een eigen partij onder de naam ‘Artikel 1’. Maakt zij daarmee inbreuk op het merkenrecht van deze stichting? Onderhandeling hielp niet, dus moet nu de rechter die vraag beantwoorden.

Merkregistratie

Registratie van een merk betekent, dat een ander zonder toestemming van de merkhouder dat merk niet als teken mag gebruiken voor de waren (of diensten) waarvoor dat merk is ingeschreven. De Stichting Expertisecentrum Discriminatie had haar merk in 2007 ingeschreven voor de waren (en diensten) in de klassen 41, 44 en 45. Daar valt ook onder, het geven van maatschappelijke en politieke voorlichting inzake discriminatie en het lobbyen op politiek en sociaal gebied tegen discriminatie. Logisch, want artikel 1 van onze grondwet staat daarvoor.

Neutrale niet-politieke doelstelling

Wat een rol meespeelt bij de stichting om bezwaar te maken tegen het gebruik van de naam door Silvana Simons is, dat de stichting een neutrale niet-politieke positie inneemt, terwijl dat vanzelfsprekend bij Simons juist niet het geval is. Partijen hebben lang over een oplossing van het geschil onderhandeld. Helaas met de uitkomst dat de rechter er nu aan te pas moet komen om een beslissing te nemen.

Verwarringsgevaar

Omdat de namen niet geheel gelijk zijn- immers het merk van de stichting is afgekort 'art. 1' en de naam van de partij van Simons is voluit 'artikel 1', zal de rechter ook de afweging moeten maken of er sprake is van verwarringsgevaar, mede inhoudende het gevaar van associatie. Daarbij kan ook in aanmerking worden genomen, dat het merk van de stichting een beeldmerk is (zie de afbeelding hierboven) en naam van de partij van Simons die alleen uit het woord 'artikel 1' bestaat.

Gemiddelde relevante consument

De rechter zal de vraag moeten beantwoorden of de gemiddelde geïnformeerde consument bij waarneming van de naam van de partij van Simons een verband zal leggen met het merk van de stichting, een verband dat de stichting gezien haar doelstelling nu juist niet wil. Het wordt spannend, want het antwoord op die vraag is geen uitgemaakte zaak. Juist de min of meer ‘deskundige’ consument, die hier een rol speelt, kan - zou je kunnen zeggen - weten dat Simons met haar partij niets met de stichting te maken heeft.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page