top of page

Biografie over Thomas Dekker hoeft niet uit de handel


Er is veel te doen geweest over het boek “Het Gevecht” van Thijs Zonneveld, dat gaat over het leven van wielrenner Thomas Dekker. In het boek worden forse beschuldigingen geuit aan het adres van de persoon waarvan Dekker beweert, dat hij door hem in contact is gebracht met een dopingarts en daardoor is aangezet tot het gebruik van doping. Daarover is in kort geding geprocedeerd.

Voldoende steun in de feiten

De eisende partij vorderde dat het boek uit de handel zou worden genomen. De kort geding rechter heeft die vordering op verschillende gronden afgewezen. De rechter overwoog allereerst, dat de beschuldigingen zoals die door Zonneveld in zijn biografie naar voren zijn gebracht, voldoende steun vinden in de feiten. Die feiten waren gestaafd door verklaringen van derden in de directe omgeving van Dekker.

Biografie

Daarbij overwoog de rechter terecht, dat het niet gaat om beweringen van Zonneveld zelf, maar om door Dekker geuitte beschuldigingen, die door Zonneveld na gedegen onderzoek zijn opgetekend. Het boek is immers een biografie, waarvan de bouwstenen bestaan in de feiten zoals deze door Dekker zijn aangedragen.

Zorgvuldig onderzoek

Tenslotte heeft Zonneveld overtuigend aangetoond, dat hij een voldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de feiten. Daarbij heeft hij ook voldoende wederhoor toegepast. Dat eiser daar maar in beperkte mate gebruik van heeft gemaakt, doet daar niet aan af. Bovendien staat aan het eind van het boek in een epiloog, dat eiser de beschuldigingen ontkent.

Hoger beroep

De eisende partij kan van dit vonnis natuurlijk in hoger beroep of de zaak in een bodemprocedure nog eens aan de rechtbank voorleggen, maar deze uitspraak is wel een belangrijk signaal, dat de biografie van Thomas Dekker overeind blijft.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page