top of page

DuPho voorwaarden fotografen bij inbreuk auteursrecht


De rechter in Rotterdam had het druk vorige week met enkele zaken die door een en dezelfde fotograaf waren aangespannen wegens inbreuk op zijn auteursrecht. In één geval ging het om een inbreuk op zijn auteursrecht door de plaatsing van een foto op een website. Het onderwerp van de foto was “Rotterdam/Hongaarse en Nederlandse scholieren” die door een stichting op haar website waren geplaatst, zonder vermelding van de naam van de fotograaf . De website was een soort digitaal persmedium.

Gebruiksvergoeding

Voordat het tot een rechtszaak kwam bood de stichting de fotograaf een bedrag aan van € 150,- en verwijderde de foto van haar website. Maar de fotograaf nam daar geen genoegen mee. Hij baseerde zijn vordering op 3 x zijn normale gebruiksvergoeding van € 270,-, maar verminderde deze vervolgens tot een bedrag van totaal € 675,-. De vermenigvuldigingfactor van 300% baseerde hij op de algemene voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers).

Schadeberekening

De grondslag voor de schade bestaat volgens de fotograaf uit het mislopen van zijn gebruiksvergoeding (factor 1), het niet vragen van toestemming, wat ook wel het dalen van de ‘exclusiviteitswaarde’ van de foto wordt genoemd (factor 2) en het niet vermelden van zijn naam bij de foto (factor 3). De rechter aanvaardt de DuPho voorwaarden als uitgangspunt voor de berekening van de schade, maar treedt verder niet in details omdat de fotograaf zijn vordering had verminderd tot een bedrag dat lager lag dan de uitkomst van de DuPho-berekening.

Niet opzettelijk

Het verweer van de stichting was, dat zij het auteursrecht niet opzettelijk had geschonden, dat zij niet kon weten wie de fotograaf was, omdat zijn naam niet vermeld was en de foto direct van haar website had verwijderd onder aanbieding van een bedrag van € 150,-. Een niet erg sterk verweer, wanneer je weet dat de stichting een digitale krant beheerde, waarbij de aanwezigheid van een zekere profesionaliteit toch mag worden verondersteld.

Proces- en advocaatkosten

Het verweer hielp dus allemaal niet erg. Onopzettelijkheid neemt het inbreukkarakter van het gebruik niet weg en de schade wordt vervolgens bepaald aan de hand van specifieke schadefactoren. In dit geval werden die - anders dan in veel andere gevallen - vrij gemakkelijk door de rechter gevolgd. De gevorderde schade werd dus toegewezen. En als klap op de vuurpijl kreeg de stichting ook nog eens de proces- en advocaatkosten van de fotograaf voor haar kiezen, totaal ruim € 2000,-, meer dus dan 3 x de gevorderde schade. Stof tot nadenken!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page