top of page

Heeft Simpel.nl  een zaak tegen sim.nl


Simpel.nl stelt dat sim.only in strijd handelt met haar handelsnaamrecht. Heeft simple.nl het bij het rechte eind en moet sim.nl stoppen met het gebruik van haar naam? De essentie van het handelsnaamrecht is geregeld in art. 5 van de Handelsnaamwet. Daar staat dat het verboden is een handelsnaam te voeren die gelijk is aan een al eerder bestaande handelsnaam of een naam die daarvan slechts in geringe mate afwijkt. Er moet daarbij - in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn - gevaar voor verwarring te duchten zijn.

Gevaar voor verwarring

De zaak lijkt simpel. Simpel.nl l en sim.nl lijken op elkaar, simpel.nl bestond al eerder dan sim.nl, de aard van beide ondernemingen ligt in dezelfde sfeer en de ondernemingen opereren allebei via internet in Nederland. De rechter (in kort geding) maakt zich er toch niet zo makkelijk van af. De vraag is immers ook en vooral of er gevaar voor verwarring te duchten is.

Niet te monopoliseren

Wat betreft de aard van beide ondernemingen stelt de rechter vast, dat zij weliswaar in dezelfde branche werken, maar dat hun activiteiten toch niet dezelfde zijn. Sim.nl is vooral een vergelijkingssite, simple.nl is vooral een mobiele telefoniedienst. Verder is het woord simpel niet te monopoliseren, omdat het beschrijvend is voor ‘weinig ingewikkeld’. Van die term mag iedereen zich bedienen.

Merkenrechtelijke maatstaven

Datzelfde geldt voor sim, dat staat voor Subscriber Identity Module. Ook die term is vrij te gebruiken, zoals dat ook geldt voor de toevoeging. ‘nl’. Deze maatstaven gelden - stelt ook de rechter voorop - eigenlijk niet voor het handelsnaamrecht (in tegenstelling tot het merkenrecht), maar ze kunnen wel worden meegewogen bij het oordeel of er gevaar is voor verwarring. De conclusie is, dat een handelsnaam als simpel.nl om genoemde redenen niet veel bescherming verdient.

Oplettende consument

Die bescherming valt helemaal weg, wanneer je hierbij betrekt, dat de consument die een telefoonabonnement overweegt een ‘oplettende consument’ is, bij wie niet snel verwarring zal ontstaan met sim.nl. Bovendien wees onderzoek uit, dat er feitelijk geen verwarring had plaatsgevonden, een aanwijzing dat de kans daarop ook niet erg groot was.

Conclusie

Voorlopige conclusie is dus, dat er geen sprake is van inbreuk op de handelsnaam van simpel.nl. Simpel beriep zich ook nog op haar merkenrecht, maar ook daar kreeg zij bij deze rechter geen voet aan de grond. Deels kwam dat omdat simpel.nl haar merk niet als woordmerk, maar als woord/beeldmerk had ingeschreven. Het beeldgedeelte van het merk verschilt aanmerkelijk van het logo van sim.nl., waardoor ook verwarring om die reden niet waarschijnlijk is.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page