top of page

P@RSCHE INBREUK OP PORSCHE

Porsche heeft vanzelfsprekend haar snelle merk als zodanig gedeponeerd. Dat is voor een ondernemer van het statuur als van Porsche een must. Geniet een merk een zo grote bekendheid, dan ligt het gebruik daarvan voor oneigenlijke doeleinden door derden op de loer. Porsche heeft haar merk daarom niet alleen voor automobielen ingeschreven maar ook voor hele andere producten als bij voorbeeld speelgoederen, sportartikelen en computerartikelen.

Nietigverklaring

Een zekere X zag (in 2014) er wel brood in om het door hem bedachte teken P@RSCHE ook als merk in het Benelux-register in te doen schrijven, naar bleek voor dezelfde klassen als waarvoor Porsche haar merk had ingeschreven. Porsche vorderde dat de inschrijving door X nietig werd verklaard en dat X een verbod kreeg dat teken of een soortgelijk teken nog verder te (doen) registreren.

Verwarring

De grondslag voor de vorderingen was, dat het ging om de inschrijving van een teken dat overeenstemde met het eerder ingeschreven merk, waardoor verwarring bij het publiek kon ontstaan, maar ook omdat daardoor afbreuk dreigde te worden gedaan aan de reputatie van Porsche.

Reputatieschade

Het is eigenlijk wonderlijk, dat het tot een procedure heeft moeten komen. Op hoofdpunten is dit een schoolvoorbeeld van merkinbreuk. De gelijkenis is groot (al ontkende X dat). De kans op verwarring was daarmee gegeven. En Porsche is een bekend merk, waarmee ook de dreigende aantasting van haar reputatie een feit was.

Merk als handelswaar

X gaat op die punten dan ook volledig kopje onder. Het bleek bovendien dat X erop uit was, het door hem gedeponeerde merk voor goed geld aan Porsche of een andere gegadigde te verkopen. Merk als handelswaar dus. Opmerkelijk is dat hij dat kunstje al eens eerder (in 2012) had geflikt, toen hij het identieke merk ‘Porsche’ had gedeponeerd en ook daarvoor werd veroordeeld. X dacht nu kennelijk slim te zijn, maar had zich toch iets beter moeten laten voorlichten.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page