top of page

Jeans Centre vs Hennes & Mauritz


Heeft Hennes & Mauritz (H&M) inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Jeans Centre door op een sweater die zij verkocht het woord “CHIEF” af te beelden, terwijl dat woord door Jeans Centre in 1993 als merk was gedeponeerd? Als je het plaatje hiernaast bekijkt, dan zie je dat op de sweater van H&M niet alleen het woord “CHIEF” is afgebeeld, maar daaronder ook een indianenhoofd en het getal 17. Speelt dat een rol mee bij de beoordeling?

Merkinbreuk

Van merkinbreuk volgens art. 2.20, lid 1 sub a van het Benelux-verdrag is sprake als iemand zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk en als dat teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven. ‘Gelijk’ hoeft in het merkenrecht niet perse ‘geheel identiek’ te zijn. Ook wanneer er tussen het merk en het inbreukmakende teken verschillen zijn, die zo onbeduidend zijn dat ze aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen, zijn zij 'gelijk'.

Gelijk

Jeans Centre zei dat in die zin het teken van H&M gelijk was aan haar merk. H&M zag dat anders. Zij vond dat het teken dat zij gebruikte niet slechts uit het teken “CHIEF” bestond, maar uit de tekst 'CHIEF' in combinatie met de afbeelding van een indianenhoofd en het cijfer 17. En dat was dus niet gelijk aan het merk van Jeans Centre, zei zij. Had H&M gelijk?

Dominerende plaats

De rechter was het niet eens met het standpunt van H&M en overwoog, dat het woord “CHIEF” op de sweater een dominerende plaats inneemt onder meer omdat het bovenaan staat, los van de afbeelding van het indianenhoofd en ook los van het cijfer 17. Het woord “CHIEF” is bovendien het enige woordteken op de sweater en zal door de consument door zijn plaatsing als eerste worden waargenomen.

Gebruik in het economisch verkeer

Conclusie is, dat de verschillen tussen teken en merk op de consument zo weinig effect hebben en dus zo onbeduidend zijn, dat ze als ‘gelijk’ kunnen worden beschouwd. Dat er sprake was van gebruik in het economisch verkeer was al duidelijk. H&M verliest dus de zaak en moest stoppen met de verkoop van de sweaters en moest tevens een schadevergoeding betalen alsmede de advocaatkosten van Jeans Centre van € 37.000,-.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page