top of page

Memory wint merkrechtzaak


Memory is een bekend spel waarmee het geheugen op de proef wordt gesteld. Het woord zegt het al. Iedereen zou die naam voor een dergelijk spel kunnen bedenken. Dat dacht ook een concurrent van de fabrikant van het Memory-spel (Jaludo) die digitale spellen op de markt bracht onder` titels als ‘Jaludo Memory’, ‘Shrek Memory’ en ‘Justin Bieber Memory’.

Inbreuk merkenrecht?

De producent van de eerste, echte Memory, Ravensburger, had MEMORY als merk gedeponeerd en vond dat Jaludo met de door haar geproduceerde Memory-spellen inbreuk maakte op haar merkenrecht. Was dat ook zo? Daarover is in twee (kort geding)-instanties geprocedeerd.

Onderscheidend vermogen

Een van de voorwaarden die aan een merk gesteld worden is, dat het voldoende onderscheidend moet zijn. Het mag bij voorbeeld niet bestaan uit een woord dat eenvoudig beschrijft wat het is. De reden daarvan is om te voorkomen dat iemand een monopolie zou kunnen claimen op iets wat tot het normale taalgebruik behoort en dus door iedereen gebruikt moet kunnen worden.

Geen beschrijvend merk

De rechter stelde in de eerste plaats, dat Memory voldeed aan de voorwaarde om een geldig merk te zijn. Het teken MEMORY was, vond hij, niet louter beschrijvend voor het spel. Hij zei het zo: ”Het feit, dat het bij het spelen van de desbetreffende legkaartspellen aankomt op gebruik van het geheugen, maakt het Engelse woord ‘memory’ niet zuiver beschrijvend in die zin dat het louter informatie verschaft over het spel”. Daar kwam volgens hem nog bij, dat de onderscheidende kracht van het merk door het wijdverbreide gebruik ervan in de Benelux sterk was toegenomen.

Die hobbel was genomen.

Beschrijvend gebruik

Het volgende obstakel was de stelling van Jaludo, dat zij het woord ‘memory’ alleen maar op een beschrijvende manier gebruikte en dus niet als een verwijzing naar het merk MEMORY . De rechtbank (in eerste instantie dus) ging daarin mee, maar het Gerechtshof (in hoger beroep) zag dat anders. Jaludo gebruikte het woord ‘memory’, was haar redenering, om te beginnen vaak met een hoofdletter M. Ook het argument van Jaludo, dat zij het woord ‘memory’ vaak gebruikte in combinatie met een ander woord (b.v. in samenstelling 'Dieren Memory') ging er bij hetGerechtshof niet in.

Ongerechtvaardigd voordeel

Als klap op de vuurpijl oordeelde het Gerechtshof ook, dat Jaludo ‘ongerechtvaardigd voordeel’ trok uit het merk MEMORY door bijna letterlijk naar de enige echte MEMORY te verwijzen. Zoals in de zin “Dit is een leuke Memory-variant” of “Deze keer moet je setjes van twee dezelfde plaatjes vinden, net als in Memory”.

Het door Ravensburger gevorderde verbod wordt dus toegewezen.

Les voor merkhouder en concurrent

Het is natuurlijk nog maar een voorlopige voorziening, maar ik denk dat het er goed uitziet voor de enige echte MEMORY. Les voor de merkhouder: kies een onderscheidend, niet beschrijvend merk en toon de concurrentie dat je je merk zorgvuldig en consequent beschermt. Les voor de concurrent: blijf uit de buurt van het gebruik van het merk van een ander, tenzij dat gebruik gegarandeerd alleen maar beschrijvend is en geen zodanige verwijzing is naar dat merk, dat daardoor verwarring kan ontstaan.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page