top of page

Oneerlijke concurrentie met een beschuit?


Ik vertelde al eerder het verhaal van de uitvinder van de beschuit met de inkeping. Kijk even terug in het archief naar het bericht van 5 augustus 2016 of bij de Uitgelichte berichten. Dat verhaal moest bijna wel een vervolg krijgen. Nadat Tempels (zo heette die uitvinder) eerder al had afgerekend met Bolletje en daarmee een schikking was overeengekomen in de vorm van een licentie, was nu Continental Bakeries (CB) aan de beurt.

Misbruik van octrooi

CB had eerder al eens het octrooi van Tempels aangevochten. Dat had zij verloren.

Nu gooide CB het over een andere boeg. Ze stapte naar de rechter en beschuldigde Tempels ervan misbruik te maken van zijn positie als houder van zijn octrooi. Dat octrooi betekent dat niemand zonder zijn toestemming beschuiten met een inkeping op de markt mag brengen en met het bestoken van CB met een verbod maakt hij misbruik van dat recht, was de redenering.

Mededingingsrecht

CB vond anders gezegd dat Tempels handelde in strijd met het mededingingsrecht. Hij zou zich door geen licentie te geven aan CB schuldig maken aan een concurrentiebeperkende gedraging en misbruik maken van zijn economische machtspositie. Tempels, die in deze zaak overigens Bolletje zich als partij aan zijn zijde had laten voegen, verweerde zich daartegen.

Machtspositie

De rechter volgde de redenering van CB niet. De inkeping, vond hij, is niet onontbeerlijk of essentieel om op de relevante beschuitmarkt actief te zijn. Het hebben noch het gebruiken van een intellectueel eigendomsrecht levert op zichzelf een machtspositie op. En het hebben van een machtspositie alleen is nog geen misbruik. Ook was hier geen sprake van een zogenaamd 'Standaard Essentieel Octrooi', op grond waarvan Tempels een verplichting zou hebben gehad om aan derden (en dus ook niet aan CD) een licentie te verstrekken.

Licentie

CB had Tempels in het verleden, voorafgaand aan de octrooizaak al eens onder druk gezet, door toe te zeggen zijn octrooi niet te zullen aanvechten, als hij bereid was een licentie 'om niet' te verlenen. Daar was Tempels niet op ingegaan. Ik denk dat CB nu met hangende pootjes bij Tempels zal aankloppen om alsnog een licentie te krijgen, maar nu dan tegen betaling van een 'gewone' concurrerende licentievergoeding.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page