top of page

Auteursrecht op een bedscène (vervolg)


Robert Moszkowicz heeft in zijn boek “De Straatvechter, mijn verhaal” belangrijke elementen uit zijn levensverhaal opgetekend. Filmproducent Dutch Mountain wil dit najaar samen met de VPRO een vierdelige dramaserie uitbrengen onder de naam De Maatschap. Ja, en een groter drama als het om een Maatschap gaat dan de maatschap van de familie Moszkowicz bestaat er niet.

Inspiratie of pikken

De scenarioschrijver van Dutch Mountain heeft zich in vergaande mate laten inspireren door De Straatvechter. En de straatvechter zou de straatvechter niet zijn, als hij daar niet, met zijn zoon Yehudi als advocaat, tegen in het geweer kwam. De specialisten weten het: inspiratie mag in het auteursrecht, pikken niet. Maar waar ligt de grens?

Bedscène Een van de scènes waar het om ging, was de in De Straatvechter voorkomende bedscène. De scène in het boek geeft een beschrijving van het aanbieden van heroïne door Moszkowicz aan zijn vriendin, terwijl ze zich in de slaapkamer bevinden. De rechter in kort geding oordeelde, dat die scène vooralsnog kon worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd.

Deskundigenbericht

De vraag was alleen of die scène in de serie daadwerkelijk voorkwam. Een deskundigenbericht wees uit dat de bedscène in ieder geval niet in het scenario stond. De vordering van Moszkowicz tot inzage in de serie (om daarmee alsnog het bewijs van inbreuk te kunnen leveren) werd daarom door de rechter in eerste instantie afgewezen.

Totaalindruk

Ook in hoger beroep werd geoordeeld, dat inzage in de serie diende te worden afgewezen, nu onvoldoende was vast komen te staan, dat alle in het geding gebrachte scènes tezamen tot het oordeel zouden kunnen leiden dat er sprake was van inbreuk. Er was geen voldoende overeenkomende totaalindruk tussen De Straatvechter en De Maatschap anders dan op het niveau van feitelijke gebeurtenissen. En dus bestond er ook een onvoldoende redelijk vermoeden van een dreigende auteursrechtinbreuk om de vordering tot inzage te rechtvaardigen.

We zullen binnenkort zelf kunnen vaststellen, of de uitspraak van de rechter klopt. Wel eerst De Straatvechter lezen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page