Zijn oud-hollandse bloemmotieven auteursrechtelijk beschermd?

Eiser (B&B) en gedaagde in deze zaak houden zich beiden bezig met dezelfde business, het ontwerpen, bedrukken en fabriceren van stoffen. Ze zijn dus concurrenten. Maar gedaagde maakt er zich wat al te makkelijk van af door sommige producten van haar concurrent af te kijken. Kijk maar naar de plaatjes van de stoffen: B&B boven en gedaagde onder. Die hebben niet alleen veel van elkaar weg. Ze komen overeen. Was dat (auteursrechtelijke) diefstal? B&B gebruikte drie verschillende invalshoeken. Auteursrecht, Modelrecht, Slaafse nabootsing Aan de plaatjes te zien zou je zeggen dat het een een-tweetje was. De bloemmotieven van gedaagde zijn identiek aan die van B&B. Toch voerde B&B niet alleen aan

Merk Schoemacher te koop

De aankondiging door een deurwaarder van de verkoop van twee merknamen tevens familienaam van een bekende Nederlander. Dat maak je niet vaak mee. Maar het is waar, op de website die veelvuldig door deskundigen op het gebied van het merkenrecht wordt geraadpleegd staan twee merken van Robert Schoemacher, de bekende cosmetisch arts, met zijn naam en toenaam, in de aanbieding. Op 16 februari a.s. worden ze ‘in één kavel’ geveild. Albert Heijn, Heineken, Philips Bij een merk waar je niet meer direct de associatie hebt met de naamgever – denk aan Albert Heijn, Heineken, Philips – zou je van zo’n aankondiging misschien nog niet zo staan te kijken, maar de persoon Schoemacher is zo beeldbepalend vo

Gemeente Amsterdam verliest zaak tegen kunstenaar om plaatsing kunstwerk

Het auteursrecht, hoewel wel mede inzet in deze zaak, hoefde er niet eens aan te pas te komen om de Gemeente Amsterdam te dwingen een kunstwerk te plaatsen, al zal dat een andere plaats krijgen dan de geplande plaats. Althans dat is de uitkomst van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 30 januari jl. in hoger beroep. Contractenrecht Het contractenrecht volstond. Het ging om de vraag of een kunstwerk ‘WEstLAndWElls’, dat een kunstenaar in opdracht van de Gemeente Amsterdam voor een bepaalde locatie had gemaakt ondanks het verzet van de buurt daartegen geplaatst moest worden. Het kunstwerk bestond uit een installatie van betonnen blokken waarop bewegende beelden van water werden gepro

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
volgen
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square