top of page

SPECIALIST

intellectuele eigendom

Auteursrecht, merkenrecht, portretrecht, modelrecht, reclamerecht, media- en informatierecht

 

Kees Berendsen

Foto: Edwin Walvisch

CCProof

Strategie

De praktijk is voortgekomen uit de  jarenlange ervaring van Kees Berendsen als advocaat, gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en voorheen als medeoprichter/directeur van de auteursrechtorganisatie voor makers van visuele werken 'Beeldrecht' (thans Pictoright). De auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming van creatieve werken en onderscheidende merken  heeft een belangrijke functie. Tegelijk moet ervoor worden gewaakt, dat die bescherming niet leidt tot een monopolie in de markt. Wetgeving en jurisprudentie bieden belangrijke instrumenten om daarin het juiste evenwicht te vinden. De praktijk van Kees Berendsen is daarop gericht, zodat auteursrechthebbenden, exploitanten van het auteursrecht en merkhouders worden gewezen op hun rechten, maar ook op de beperkingen.

De dienstverlening heeft tot doel, cliënten vanuit deze visie te adviseren en de strategische lijn aan te geven bij de aanpak van 'een zaak'. Dat kan betekenen, dat van handelend optreden wordt afgezien, wanneer daar goede argumenten voor zijn. Ook het kostenaspect speelt daarbij een rol. Vooraf wordt daarom altijd een indicatie van de kosten gegeven.

De praktijk

De praktijk van Berendsen is gericht op de rechtsgebieden auteursrecht, merkenrecht, portretrecht, modelrecht, recht op handelsnaam en media- en informatierecht. Ook het contractenrecht, waaronder het beoordelen en opstellen van licentie-contracten, maakt onderdeel uit van de praktijk. Zo nodig werkt Kees Berendsen samen met specialisten op andere rechtsgebieden of kan hij naar dezen doorverwijzen.

De dienstverlening is gericht op iedere onderneming waar auteursrecht en merkenrecht speelt. Architecten, grafisch- en industrieel ontwerpers, illustratoren, fotografen, modeontwerpers, reclamemakers, musea, uitgevers en andere producenten maken gebruik van de diensten van Berendsen.

Strategie
De Praktijk
Auteursrecht
Een auteur is maker van een werk en verkrijgt daarmee, mits het voldoet aan bepaalde voorwaarden, auteursrecht op zijn werk. Dat betekent, dat hij een ander kan verbieden zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Als hij openbaarmaking en verveelvoudiging juist wil toestaan, kan hij daaraan voorwaarden verbinden. Deze voorwaarden kunnen worden vastgelegd in een licentiecontract.
Merkenrecht
Voorbeelden van een merk zijn: een naam, letters al of niet gecombineerd met cijfers, een stempel, de vorm van een product of een verpakking. Maar ook een kleur, klank of geur kan een merk zijn. Zij hebben tot doel om de waren of diensten van een onderneming ten behoeve van een zo ongestoord mogelijke marktwerking, te onderscheiden van die van anderen.
Portretrecht
De maker van een portret (een fotograaf of illustrator) heeft daarop auteursrecht. Het kan daarbij om 'gewone' portretten gaan, maar ook om bijvoorbeeld spotprenten of actiefoto’s van sporters. De afgebeelde persoon heeft soms een eigen recht om zich tegen publicatie te verzetten. Verzilverbare populariteit of morele overwegingen spelen daarbij een rol.
Modelrecht
Aan het auteursrecht gelieerd is het modelrecht. Het modelrecht beschermt de twee- of driedimensionale vormgeving van een product. Anders dan bij het auteursrecht is registratie hier wel vereist. Producten die voor modelbescherming in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: een kast, tafel of stoel, apparatuur, kleding, verpakkingen en lettertypen. Voorwerpen met alleen maar een decoratieve functie komen niet voor deze bescherming in aanmerking.

Media-en informatierecht 

Vrijheid van meningsuiting, privacy en auteursrecht zorgen in de informatie-voorziening voor een onvermijdelijk spanningsveld. De regels van het mediarecht vormen daarbij een noodzakelijke aanvulling. De overgang van de oude naar de nieuwe media brengt nieuwe ontwikkelingen mee, waardoor de oude regels in een nieuw perspectief komen te staan. Informatierecht vormt samen met auteursrecht een voor de hand liggende combinatie. Ook het portretrecht speelt in het informatierecht meer dan eens een rol van betekenis.

Opdracht

Opdracht

Doel

Als voormalig advocaat en partner van Croon Davidovich Advocaten adviseert Kees Berendsen en verleent hij juridische bijstand. Ook kan hij worden ingeschakeld voor het beoordelen van kwesties op deze gebieden en voor het geven van een second opinion. Hij is erop gericht juridische procedures, als het kan, te vermijden en te zoeken naar de beste strategie om een conflict zo efficiënt mogelijk op te lossen. Is een procedure toch onvermijdelijk of juist functioneel, dan werkt Berendsen samen met deskundige advocaten.

Afspraken en tarief

Voordat Berendsen een zaak start, geeft hij eerst een voorlopige inschatting van de haalbaarheid. Ook verstrekt hij dan zijn algemene voorwaarden en maakt afspraken over de kosten. Een inschatting van de kosten maakt onderdeel uit van de intake. Bij de verdere behandeling van de zaak wordt uit oogpunt van kostenbewaking periodiek inzicht gegeven in de financiële stand van zaken.

BERENDSEN

Plantage Parklaan 5

1018 SP Amsterdam

info@keesberendsen.nl

www.keesberendsen.nl

T  +31 (0)20 737 33 70

M +31 (0)65 496 47 81

Contact

Voor vragen of nadere informatie kunt u telefonisch of via onderstaand bericht contact opnemen

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

copyright DVDK 2016

copyright ontwerpbureau DVDK 2021

Bericht ontvangen!

contact
    bottom of page