Foto: Edwin Walvisch

De praktijk van Berendsen is gericht op de rechtsgebieden auteursrecht, merkenrecht, portretrecht, modelrecht, recht op handelsnaam en media- en informatierecht. Ook het contractenrecht, waaronder het beoordelen en opstellen van licentie-contracten, maakt onderdeel uit van de praktijk. Zo nodig werkt Kees Berendsen samen met specialisten op andere rechtsgebieden of kan hij naar dezen doorverwijzen.

De dienstverlening is gericht op iedere onderneming waar auteursrecht en merkenrecht speelt. Architecten, grafisch- en industrieel ontwerpers, illustratoren, fotografen, modeontwerpers, reclamemakers, musea, uitgevers en andere producenten maken gebruik van de diensten van Berendsen.

 

Media-en informatierecht 

Vrijheid van meningsuiting, privacy en auteursrecht zorgen in de informatie-voorziening voor een onvermijdelijk spanningsveld. De regels van het mediarecht vormen daarbij een noodzakelijke aanvulling. De overgang van de oude naar de nieuwe media brengt nieuwe ontwikkelingen mee, waardoor de oude regels in een nieuw perspectief komen te staan. Informatierecht vormt samen met auteursrecht een voor de hand liggende combinatie. Ook het portretrecht speelt in het informatierecht meer dan eens een rol van betekenis.

 
 

Opdracht

Doel

Als voormalig advocaat en partner van Croon Davidovich Advocaten https://croondavidovich.nl/medewerker/kees-berendsen/adviseert Kees Berendsen en verleent hij juridische bijstand. Ook kan hij worden ingeschakeld voor het beoordelen van kwesties op deze gebieden en voor het geven van een second opinion. Hij is erop gericht juridische procedures, als het kan, te vermijden en te zoeken naar de beste strategie om een conflict  op te lossen. Is een procedure toch onvermijdelijk of juist functioneel, dan werkt Kees Berendsen samen met deskundige advocaten.

Afspraken en tarief

Voordat Berendsen een zaak start, geeft hij eerst een voorlopige inschatting van de haalbaarheid. Ook verstrekt hij dan zijn algemene voorwaarden en maakt afspraken over de kosten. Een inschatting van de kosten maakt onderdeel uit van de intake. Bij de verdere behandeling van de zaak wordt uit oogpunt van kostenbewaking periodiek inzicht gegeven in de financiële stand van zaken.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

copyright DVDK 2016

copyright ontwerpbureau DVDK 2016